Ocena konkurencyjności – wykorzystanie modelu stachastycznego wyznaczania i analizy progu rentowności przedsiębiorstw.

Olsztyn, 2006

(Sprawozdanie z badań)

Nakład wyczerpany

  Zamów

  Get in touch

  872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
  hello@example.com
  ph: +1.123.434.965

  Work inquiries

  jobs@example.com
  ph: +1.321.989.645

  Skip to content