Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Problemy zarządzania

Roman Lewandowski, Ryszard Walkowiak (red.)

Olsztyn, 2010
Nakład wyczerpany

  Zamów

  Get in touch

  872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
  hello@example.com
  ph: +1.123.434.965

  Work inquiries

  jobs@example.com
  ph: +1.321.989.645

  Skip to content